TERMENII ȘI CONDIȚIILE MAGAZINULUI ONLINE

WWW.JSPORT.RO

 

CUPRINS

 • DISPOZIȚII GENERALE
 • SERVICII ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE
 • CONDIȚIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
 • MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE
 • COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI
 • RECLAMAŢIA PRODUSULUI
 • MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI
 • DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT
 • DISPOZIȚII PENTRU ANTREPRENORI
 • DISPOZIŢII FINALE

ANEXE:

 • Politica de confidențialitate
 • Modelul formularului de reziliere a contractului încheiat la distanță
 • Informație pentru consumatori cu privire la utilizarea dreptului de reziliere a contractului încheiat la distanță

Magazinul online www.jsport.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale din Legea privind protecţia consumatorilor. Dispozițiile acordurilor mai puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia consumatorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia consumatorilor. Prin urmare, dispozițiile prezentului Regulament nu intenționează să excludă sau să limiteze oricare din drepturile consumatorilor care le sunt conferite prin dispozițiile absolute ale legii, iar eventualele dubii trebuie interpretate în favoarea consumatorului. În caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi prevederile de mai sus, câştig de cauză au aceste prevederi şi trebuie utilizate.

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.jsport.ro este administrat de compania S.C. DERBY SPORT S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social in jud Alba, orasul Cugir, str. Ghe. Titeica nr. 9A, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul ALBA sub nr. J1/813/2016, având codul unic de înregistrare RO 36547832, cont bancar deschis la banca ING Bank, număr cont RO51INGB0000999906277639, legal reprezentata prin Claudiu Furdui – Administrator. Datele de contact pentru clienții din România sunt: numerele de telefon 0369/404.303 sau 0772.176.049 (numere taxate standard – conform tarifului operatorului), adresa de e-mail: comenzi@jsport.ro.

1.2. Prezentul Regulament/Termeni și condiții se adresează atât consumatorilor cât şi antreprenorilor ce utilizează Magazinul Online (cu excepția punctului 9 din Regulament care se adresează numai antreprenorilor).

1.3.Administratorul de datelor cu caracter personal, prelucrate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului Regulament este Furnizorul de servicii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri, în cadrul și pe baza principiilor politicii de confidențialitate publicate pe paginile Magazinului Online. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Fiecare persoană a cărei date sunt prelucrate de către Furnizor, are dreptul de a examina conţinutul lor precum şi dreptul de a le actualiza şi corecta.

1.4. Definiţii:

1.4.1.ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.

1.4.2.FORMULAR DE ÎNREGISTRARE – formular disponibil în Magazinul Online care permite deschiderea unui Cont.

1.4.3. FORMULAR DE COMANDĂ – Serviciu Electronic, formular interactiv disponibil în Magazinul Online care permite depunerea comenzii, în special prin adăugarea de Produse în coșul electronic şi stabilirea condiţiilor din Contractul de Vânzare, inclusiv metoda de livrare și cea de plată.

1.4.4. CLIENT – (1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate; (2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; – care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.

1.4.5. CODUL CIVIL – Legea Codului civil nr.287/2009 si legea 71/2011 de punere in aplicare.

1.4.6. CONT – Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (login) şi parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Furnizorului de servicii, în care se află datele specificate de Clienţi şi informaţiile legate de Achiziţiile făcute prin Magazinul Online.

1.4.7. NEWSLETTER – Serviciu Electronic de distribuţie oferit de Furnizorul de servicii prin intermediul poştei electronice e-mail, care permite tuturor Clienţilor obţinerea automată de la Furnizor a buletinelor periodice care cuprind informații despre Produse, noutăţi și promoții în Magazinul Online.

1.4.8. PRODUS – bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător.

1.4.9. TERMENI SI CONDITII – prezentul Regulament al Magazinului pe internet.

1.4.10. MAGAZIN ONLINE – interfata web a Furnizorului disponibila pe www.jsport.ro.

1.4.11. VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII – compania S.C. DERBY SPORT S.R.L. persoana juridica romana, cu sediul social in jud Alba, orasul Cugir, str. Ghe. Titeica nr. 9A, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul ALBA sub nr. J1/813/2016, având codul unic de înregistrare RO 36547832, cont bancar deschis la banca ING Bank, număr cont RO51INGB0000999906277639, legal reprezentata prin Claudiu Furdui – Administrator; adresa de e-mail: comenzi@jsport.ro, numere de telefon: 0369/404.303 sau 0772.176.049 (numere taxate standard – conform tarifului operatorului).

1.4.12. CONTRACT DE VÂNZARE – contract de vânzare de produse în curs de încheiere sau încheiată între Client și Vânzător prin intermediul magazinului online.

1.4.13. SERVICIU ELECTRONIC – serviciu oferit pe cale electronică de Furnizorul de servicii, Clientului prin intermediul Magazinului Online.

1.4.14. BENEFICIARUL DE SERVICII – (1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate; (2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; – utilizează sau intenționează să utilizeze Serviciul Electronic.

1.4.15. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA – OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, OG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

1.4.16. COMANDA – declarație de intenție a Clientului înaintată cu ajutorul Formularului de Comandă care vizează în mod direct încheierea Contractului de Vânzare a Produsului, cu Vânzătorul.

1.4.17. COSTUL TRANSPORTULUI – este de 15,00 Lei pentru orice localitate din Romania, indiferent de greutatea coletului. Daca valoarea produselor comandate depașeste suma de 500 Lei transportul este gratuit. Acest prag poate fi modificat in cursul campaniilor promotionale.

 1. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

2.1. În Magazinul Online sunt disponibile următoarele Servicii Electronice: Contul, Formularul de Comandă şi Newsletter-ul.

 • 1.1. Cont – utilizarea Contului este posibilă după un număr de patru etape consecutive executate de Client – (1) vezi cos, (2) continua plata şi (3) accepta Termenii si conditiile (4) plaseaza comanda. Confirmarea intenției de deschidere a Contului printr-un click pe link-ul de confirmare trimis automat la adresa de e-mail specificată. În Formularul de Înregistrare sunt necesare următoarele date ale Beneficiarului: numele şi prenumele / denumirea firmei, adresa de e-mail şi parola.

Serviciul electronic Cont este oferit gratuit pe o perioadă nedeterminată. Beneficiarul are posibilitatea în orice moment, fără prezentarea motivului, să renunţe la Cont (ştergere Cont) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către Furnizor, prin intermediul unui e-mail la adresa: comenzi@jsport.ro.

 • 1.2.Formularul Comandă – utilizarea Formularului Comandă începe în momentul introducerii de către Client a primului produs în coşul electronic al Magazinului Online. Plasarea comenzii se face după efectuarea a doi paşi de către Client – (1) după completarea Formularului de Comandă şi (2) click pe pagina Magazinului Online, după completarea Formularului de Comandă pe opţiunea „Confirmă” – până la acest moment există posibilitatea modificării individuale a datelor introduse (pentru a face acest lucru, urmați instrucțiunile și informațiile disponibile pe pagina de internet a Magazinului). În Formularul de Comandă este necesară specificarea următoarelor date ale Clientului: prenumele şi numele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clienților care nu sunt persoane fizice, este necesar să se precizeze denumirea firmei și codul de identificare fiscală.

Serviciul electronic „Formular de Comandă” este oferit gratuit, are un caracter de utilizare unică şi se încheie în momentul efectuării comenzii cu ajutorul acestui serviciu, fie în momentul unei încetări anticipate a Comenzii de către Client.

 • 1.3.Newsletter – utilizarea serviciului Newsletter trimis pe e-mail urmează după ce introduceţi în marcajul „Newsletter”, vizibil pe pagina Magazinului online, adresa de e-mail pe care vor fi trimise ediţiile următoare ale Buletinului informativ (Newsletter) şi după ce faceţi click pe spaţiul „SUBSCRIBE!”. Pentru Newsletter, se pot face înscrieri prin bifarea casetei corespunzătoare în momentul deschiderii Contului sau când facem Comanda – din momentul deschiderii Contului sau din momentul efectuării Comenzii, Clientul este înregistrat pentru serviciul Newsletter.

Serviciul Electronic Newsletter este oferit gratuit pe termen nelimitat. Clientul are posibilitatea în orice moment, fără a oferi explicaţii, să renunţe la serviciul Newsletter (ştergere Newsletter) prin trimiterea unei cereri către Furnizorul de Servicii, prin e-mail la adresa: comenzi@jsport.ro sau prin apasarea link-ului ”Doresc sa ma dezabonez” care apare in partea de jos a fiecarui newsletter primit.

2.2. Cerințele tehnice indispensabile pentru folosirea sistemului teleinformatic utilizat de Furnizorul de Servicii: (1) calculator, laptop sau alt echipament multimedia cu acces la internet; (2) acces la poşta electronica (e-mail); (3) browser.

2.3. Clientul este obligat să utilizeze Magazinul Online conform legii şi moralităţii, manifestând respect faţă de bunurile personale, drepturile de autor şi proprietatea intelectuală a Furnizorului de Servicii şi față de terţe părţi. Clientul este obligat să introducă date conforme cu realitatea. Clientului îi este interzis să trimită conţinuturi (texte) cu caracter ilegal.

2.4. Procedura de reclamaţie:

 • 4.1 Reclamațiile/Plangerile cu privire la activitățile sau informațiile puse la dispoziția Clientului de către Furnizorul de Servicii pot fi înaintate de către Client astfel:
 1. În format electronic prin intermediul poştei electronice pe adresa: comenzi@jsport.ro;
 2. Formularul destinat Plângerilor afisat pe site-ul: jsport.ro/reclamatii/
  • 4.2 Clientul va primi confirmarea primirii plângerii pe mail, in maxim 48 de ore de la momentul expedierii plângerii.
  • 4.3 Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:

(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.

 • 4.4 Soluţionarea reclamaţiei de către Vânzător se poate face imediat, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la data confirmarii primirii plângerii.
 1. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

3.1. Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după completarea de către Client a Comenzii cu ajutorul Formularului de Comandă în Magazinul Online în conformitate cu punctul 2.1.2. din Termeni si condiții.

3.2. Prețul Produsului afișat pe pagina Magazinului online este prezentat în lei românești – RON/Lei și înaintea plasării comenzii include toate taxele si tarifele pentru serviciile oferite. Dacă preţul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poştale) precum şi alte costuri nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe postale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât şi în momentul exprimării dorinţei Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.

3.3.Procedura de încheiere a Contractului de Vânzare în Magazinul online prin intermediul Formularului de Comandă

 • 3.1 Încheierea Contractului de Vânzare între Client şi Vânzător are loc după completarea Comenzii de către Client în Magazinul Online conform punctului 2.1.2. din Regulament.
 • 3.2 După trimiterea Comenzii, Vânzătorul confirmă primirea acesteia şi trece la onorarea ei. Confirmarea primirii Comenzii şi trecerea la efectuarea acesteia se realizează prin trimiterea către Client a unui mesaj e-mail, pe adresa specificată de către Client în Comandă, mesaj ce include cel puţin declaraţia de primire a Comenzii şi confirmarea încheierii Contractului de Vânzare. În momentul primirii de către Client a mesajului e-mail, se încheie Contractul de Vânzare între Client şi Vânzător.

3.4. Conţinutul Contractului de vânzare este memorat şi asigurat în sistemul informatic al Magazinului Online al Vânzătorului. Contractul de Vânzare încheiat va fi pus la dispozitia Clientului, la solicitarea acestuia, prin e-mail către adresa Clientului, menționată la punctul 3.3.2.

 1. MODALITĂŢI ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

4.1. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de plată potrivit Contractului de Vânzare:

 • 1.1 Ramburs – plata la curier, în momentul primirii coletului (curier agreat: FanCurier si DPD Curier).
  • 1.2 Plata prin transfer bancar în contul Vânzătorului, respectiv la ING Bank, număr cont: RO51INGB0000999906277639.
  • 1.3. Plata cu cardul.
  • 1.4 Modalitățile posibile, actuale de plată sunt descrise pe pagina Magazinului Online la secțiunea „Plăţi”.
  • 1.5 Plata cu cardul, pus la dispozitie pe site-ul Magazinului Online. Plata cu cardul este asigurata de catre firma contractata – EuPlatesc.ro, serviciu oferit de către EuroPayment Services. EuPlătesc.ro vă oferă un singur punct de procesare online a cardurilor, indiferent de banca emitentă, folosind cea mai sigură tehnologie de autentificare – 3DSecure.

 

4.2.Termen de plată:

 • 2.1. În cazul în care Clientul alege să achite prin transfer bancar, plată electronica cu cardul, Clientul este obligat să aiba in cont suma aferenta comenzii.
 • 2.2. În cazul în care Clientul alege să achite în numerar curierului, la preluarea personală a coletului, Clientul este obligat să achite la preluarea coletului.
 1. COST, MODALITĂŢI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

5.1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Costul transportului este de 20,00 Lei pentru orice localitate din Romania, indiferent de greutatea coletului. Daca valoarea produselor comandate depaseste suma de 500 Lei transportul este gratuit. Acest prag poate fi modificat in cursul campaniilor promotionale.

5.2. Livrarea produsului către Client se plăteşte de către acesta, cu excepţia cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare) sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.

5.3. Vânzătorul oferă Clientului următoarele metode de livrare sau primire a produsului:

 • 3.1 Expediere prin curier, expediere prin curier cu ramburs.

5.4. Termenul de livrare al produsului către Client este de până la 15 zile lucrătoare (pentru produsele aflate in stocul JOMA SPORT S.A din Spania), sau in termen de 3 zile lucratoare daca produsul se afla in stocul detinut de Furnizor in Romania . În cazul produselor cu termene diferite de livrare, se ia în considerare termenul cel mai lung, dar care nu poate depăşi 15 zile lucrătoare, daca produsul sa afla in stocul JOMA SPORT S.A.. Începutul termenului de livrare a Produsului către Client se calculează astfel:

 • 4.1 În cazul plăţii prin transfer bancar, plată electronică – din ziua recunoaşterii contului bancar sau a contului de decontare al Vânzătorului.
 • 4.2 În cazul alegerii de către Client a metodei de plată la livrare (prin ramburs) – de la data încheierii Contractului de Vânzare.
 1. GARANȚIA PRODUSULUI

6.1. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client prin care acesta se obligă să restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de inlocuire al produsului cumpărat, dacă produsul nu corespunde condițiilor enunțate pe site, în declarația de conformitate sau în publicitate.

6.2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, dacă:

 1. Corespund descrierii făcute de Vânzator si au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat Clientului ca monstră sau model.
 2. Corespund oricărui scop specific solicitat de către Client, scop făcut cunoscut Vânzătorului si acceptat de aceasta la incheierea contractului de vânzare-cumpărare.
 3. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.
 4. Prezintă parametrii de calitate si performanțe normale, la care Clientul se poate aștepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

6.3. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de maxim 14 zile de la data la livrarii produsului.

6.4. Orice reparare sau înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile avându-se in vedere natura produselor și scopul pentru care au fost solicitate. Această perioadă nu poate depăși 14 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunoștință Vânzătorului lipsa de conformitate

6.5. Dacă Produsul nu corespunde contractului de vânzare-cumpărare, Clientul poate sesiza Vânzătorului prin Reclamație sau Plângere utilizând procedura de la punctul 2.4. https://jsport.ro/reclamatii/ .

6.6. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie a următoarelor aspecte: (1) informaţii despre cazul şi împrejurările care fac obiectul reclamaţiei, mai exact tipul defectului şi data apariţiei; (2) solicitarea modului de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul de Vânzare sau declaraţie referitoare la preţul solicitat cf. art. 6.1. din prezentul contract şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea facilitează şi grăbesc examinarea reclamaţiei de către Furnizor. Cerinţele enumerate mai sus constituie doar un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate, dacă modelul recomandat se omite.

6.7. Vânzătorul ia la cunoştinţă de reclamaţia Clientului si o solutioneaza potrivit procedurii de la punctele 2.4.2 si 2.4.4.

6.8. Clientul care are dreptul de garanţie trebuie să livreze Produsul defect, pe cheltuiala Vânzătorului, la adresa: S.C. DERBY SPORT S.R.L., str. Mihai Viteazu nr. 30, localitatea Selimbar, jud. Sibiu.

 1. RETURNARI

7.1. Termenul – Un produs poate fi returnat in termen de 14 zile calendaristice de la data livrarii, termen prevazut la art. 13 alin 3 si la art. 14 din OUG nr. 34/2014.

7.2. Costul returului – In cazul in care doriti sa returnati o comanda integral sau partial, conform legislatiei in vigoare, taxa de transport aferenta returului va fi suportata de catre dumneavoastra. In acest sens, va sugeram trimiterea produselor fie prin intermediul unei firme de curierat la adresa: Sibiu, localitatea Selimbar, str. Mihai Viteazu nr. 30. Mentionam ca taxele de transport ocazionate de livrarea produselor catre d-voastra, nu vor fi restituite, acestea fiind automat transferate firmei de curierat care a operat livrarea.

7.3. Procedura retur – Pentru a putea returna un produs, acesta trebuie sa nu fi fost purtat si sa nu fie deteriorat. Pentru initierea procedurii de returnare a unui produs, va rugam sa completati formularul de retur https://jsport.ro/returnare-produse/. Dupa completarea formularului va rugam sa expediati coletul catre sediul nostru, nedepasind cele 14 zile calendaristice, calculate de la data receptionarii produselor si pana la data expedierii produselor catre sediul nostru. In scurt timp de la receptionarea coletului returnat, vom demara procedurile de returnare a contravalorii produselor. In cazul in care produsul returnat prezinta ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzura, purtare, spalare sau care miros a parfum, ne rezervam dreptul de a decide acceptarea returului sau returnarea acestuia catre dumneavoastra.

7.4. Returnare bani – Puteti alege sa primiti contravaloarea produselor direct in contul dumneavoastra bancar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care suntem informati cu privire la decizia dumneavoastra de retragere din contract (in conformitate cu art. 11 OUG 34/2014 modificata). Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea sumelor plătite de Client până la data când va primi inapoi produsele in vederea stabilirii conformitatii acestora (ambalaj deteriorat sau incomplet, urme de uzura, purtare, spalare sau care miros a parfum etc.).

 1. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

8.1. Informaţii detaliate referitoare la posibilităţile de accesare de către Clientul consumator a modalităţilor extrajudiciare de examinare a reclamaţiei, căile de revendicare şi condiţiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului. http://www.anpc.gov.ro/

8.2. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătoresti pentru a solicita incetarea oricărei acțiuni a Vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE SI REVOCAREA CONSIMTAMANTULUI

9.1. Clientul poate renunţa la contract în termen de 14 zile calendaristice fără a arăta motivul şi fără a suporta cheltuieli, cu excepţia cheltuielilor prevazute de art. 13 al. 3 si 14 din OUG 34/2014 și menţionate la punctul 8.9 din Regulament.

9.2. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Pentru exercitarea dreptului de retragere Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin e-mail. În acest scop Clientul poate folosi formularul de retragere prevazut la partea B din Anexa la OUG 34/2014 .

Formularul de retragere sau Declaraţia de renunţare la contract poate fi înaintată:

 • în scris pe adresa: C. DERBY SPORT S.R.L., str. Mihai Viteazu nr. 30, localitatea Selimbar, jud. Sibiu.
 • în format electronic prin e-mail la adresa: comenzi@jsport.ro

9.3. Se poate completa si transmite electronic de pe site-ul nostru, www.jsport.ro, formularul standard de retragere. Acesta este disponibil pe pagina Magazinului Online. Pentru respectarea termenului limită de retragere este suficientă comunicarea privind dreptul de retragere, înainte de expirarea perioadei de retragere menționate la punctul 9.1.

9.4. Perioada de reziliere a contractului începe:

 • 4.1 În cazul livrării unui singur produs, termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a Produsului de către Client sau de către o terţă persoană desemnată de Client, alta decât transportatorul.
 • 4.2 În cazul unui contract care:
 • (1) include mai multe produse care sunt livrate separat, în loturi sau părţi, termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a ultimului produs, lot sau parte sau
 • (2) ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată termenul de 14 zile curge de la intrarea în posesie a primului Produs;

9.5. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat. Vânzătorul poate amâna rambursarea sumelor plătite de Client până la data când va primi inapoi produsele. Articolele trebuie returnate fără zgârieturi sau pete. Acestea trebuie să nu fie uzate pe talpă sau în interior, să aibă toate etichetele și să fie returnate in ambalajul lor original nedeteriorat.

9.6. Vânzătorul are obligaţia imediată, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, de a restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online). Vânzătorul va returna plata folosind metodă de plată in contul bancar al Clientului. Dacă Vânzătorul nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzătorul poate amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor.

9.7. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: S.C. DERBY SPORT S.R.L., str. Mihai Viteazu nr. 30, localitatea Selimbar, jud. Sibiu. Nu se acceptă expedieri-retur cu plata-ramburs, intr-ucât coletul in primă fază ajunge la Sibiu, iar de acolo este preluat mai departe către Spania. De asemenea, nu se acceptă coletele expediate prin Poșta.

9.8. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului.

9.9. Posibile costuri aferente rezilierii contractului de către Client, care vor fi suportate de acesta:

 • 9.1 În cazul în care Clientul a ales un mod de livrare a Produsului altul decât cel mai ieftin mod de livrare disponibil în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să restituie Clientului costurile suplimentare efectuate.
 • 9.2 Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.

9.10. Dreptul de reziliere a contractului încheiat la distanţă nu se acordă Clientului pentru contractele:

 • 10.1 (1) de prestare servicii, dacă Vânzătorul a executat serviciul în întregime cu acordul expres al Clientului care a fost informat înainte de executarea serviciului că după finalizarea acestuia, pierde dreptul de reziliere a contractului; (2) în care prețul sau remunerația depind de fluctuațiile de pe piața financiară, asupra cărora Vânzătorul nu deţine controlul şi care pot să apară înainte de expirarea termenului de renunțare la contract; (3) în care obiectul serviciului este Produsul neprefabricat, realizat în conformitate cu specificațiile consumatorului sau folosit pentru a satisface necesitățile individuale ale acestuia; (4) în care produsul furnizat se poate degrada rapid sau care are un termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul serviciului este un Produs într-un pachet sigilat, care după deschidere nu poate fi returnat din cauza unui pericol pentru sănătate sau din motive de igienă, dacă pachetul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul serviciului sunt Produse care, după livrare, datorită naturii lor, rămân indisolubil legate de alte lucruri; (7) în care obiectul serviciului sunt băuturile alcoolice, pentru care preţul a fost fixat la încheierea Contractului de Vânzare, iar livrarea poate avea loc după 30 de zile şi preţul variază în funcţie de fluctuaţiile de pe piaţă, asupra cărora Vânzătorul nu deţine controlul; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres ca Vânzătorul să se deplaseze la el în scopul efectuării de reparaţii urgente sau lucrări de întreţinere; dacă Vânzătorul furnizează servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de Client sau livrează Produse, altele decât piesele de schimb necesare efectuării reparaţiei sau întreţinerii, dreptul renunțării la Contract se acordă Clientului pentru oferirea serviciilor suplimentare sau Produselor; (9) în care obiectul serviciului sunt înregistrările audio, video sau programe informatice livrate în pachete sigilate, dacă pachetul a fost deschis după livrare; (10) în care se livrează ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament; (11) încheiate într-o licitație publică; (12) de furnizare a serviciilor de cazare, altele decât în scopuri rezidenţiale, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering, servicii legate de petrecerea timpului liber, evenimente de divertisment, sportive sau culturale, dacă în contract se prevede ziua sau perioada prestării serviciului; (13) pentru furnizarea de conținut digital care nu este stocat pe un suport material, dacă furnizarea serviciului a început cu acordul clar al consumatorului, înainte de termenul limită de reziliere a contractului și după ce a fost informat de către Vânzător cu privire la pierderea dreptului de reziliere.
 1. DISPOZIŢII PENTRU ANTREPRENORI

S.C. DERBY SPORT S.R.L. prin site-ul WWW.JSPORT.RO desfășoară activitate de vânzări produse către persoane fizice, în scop de consum propriu. În cazul în care, comanda plasată se referă la achiziție intracomunitară de bunuri, în scopuri legate de activitate economică sau profesională, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa comanda@jsport.ro, pentru a plasa comanda (specificând denumirea și adresa firmei și codul unic de identificare fiscală – TVA, de contribuabil activ TVA UE).

9.1. Prezentul punct din Regulament şi dispoziţiile prevăzute în acest punct se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de consumator (persoană fizică).

9.2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client care nu este persoană fizică în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunţarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor şi nu oferă motive Clientului să aibă pretenţii faţă de Vânzător.

9.3. În cazul Clienţilor care sunt nu sunt persoane fizice, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, respectiv, pentru comenzile ce depasesc suma de 3000 Lei, Vânzătoru va pune la dispozitia Clienţilor sai doar posibilitatea de Plata cu cardul.

9.4. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul care nu este persoană fizică preia beneficiile şi sarcinile asociate cu Produsul precum şi riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.

9.5. În cazul expedierii Produsului către Client prin intermediul unui transportator, Clientul antreprenor este obligat să examineze coletul (Produsul) în timpul și în modul adoptat pentru expedierile de acest tip. În cazul în care constată că în timpul transportului a avut loc o pierdere sau deteriorare a Produsului, este obligat să efectueze toate acțiunile necesare pentru a determina răspunderea transportatorului.

9.6. În cazul Beneficiarilor care nu sunt persoane fizice, Vânzatorul poate rezilia contractul privind Serviciul Electronic cu efect imediat și fără indicarea motivelor în declaraţia trimisă Beneficiarului.

9.7. Răspunderea Furnizorului / Vânzătorului faţă de Beneficiarul / Clientul care nu este persoană fizică, indiferent de temeiul juridic al acesteia este limitată – atât în cadrul unei singure revendicări cât şi în cadrul mai multor revendicări – până la valoarea sumei achitate şi a costurilor de livrare în temeiul Contractului de Vânzare, dar nu mai mult decât 3000 Lei.Furnizorul / Vânzătorul are responsabilitate faţă de Beneficiarul / Clientul antreprenor doar pentru daunele tipice, previzibile în momentul încheierii contractului și nu va fi responsabil pentru beneficii pierdute faţă de Beneficiarul / Clientul care nu este persoană fizică.

9.8.Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător şi Beneficiar / Client antreprenor vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente din judetul Alba.

 1. DISPOZIŢII FINALE

11.1.Conținutul site-ului WWW.JSPORT.RO (reprezentat de imagini, texte, grafică web, programe si alte date) este protejat de Legea drepturilor de autor si de legea privind proprietatea intelectuala si industriala, fiind marcă inregistrată a brandului JOMA SPORT S.A., persoană juridică spaniolă, având număr de identificare fiscală A-45015872, înscrisă la Registrul comerțului din Toledo, în Tom 362, fila 179, pagina numărului TO-2947, cu sediul social în C/Ramon y Cajal, 112, Portillo de Toledo (45512 – Toledo). Raportează la adresa comenzi@jsport.ro dacă consideri o încălcare a drepturilor de autor. Conținutul acestui site este oferit „ca atare” și fără nici un fel de garantie expresă sau implicită.

11.2. Ne straduim ca informațiile referitoare la produsele oferite în acest site să fie cât mai corecte si conforme cu realitatea, totuși posibilitatea apariției unor erori nu poate fi în totalitate exclusă. În cazul apariției lor, vom încerca să eliminăm aceste inexactități cât mai curând posibil.

11.3. Culorile produselor prezentate pot aparea diferit pe monitorul Dvs (datorită modelului sau configurării acestuia). Încercam să vă prezentam fiecare Produs cât mai exact, totuși nu putem fi răspunzători pentru eventualele diferențe între culoarea reală a Produsului si cea afisată pe monitorul Dvs.

11.4. Mărimile și măsurătorile prezentate sunt aproximate datorită particularităților fiecarui model de Produs. Pentru a vă putea orienta, aveți la dispoziție tabelul de marimi al Producatorului https://jsport.ro/tabel-marimi/ Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

11.5. În calitate de utilizator aveți dreptul limitat, revocabil și non-exclusiv de a accesa și utiliza pe proprie răspundere și în interes personal sau necomercial conținutul acestui site. Modificarea, copierea, transmiterea, reproducerea, includerea în alte lucrări a conținutului acestui site sau a oricărei părti sunt interzise.

11.6.Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.

11.7. În cazul Clienţilor care sunt persoane fizice, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, respectiv, pentru comenzile ce depasesc suma de 3000 Lei, Vânzătorul va pune la dispozitia Clienţilor sai doar posibilitatea de Plata cu cardul.

11.8. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice.

 

Anexa nr 1 – Politica de confidențialitate

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATEA MAGAZINULUI ONLINE WWW.JSPORT.RO

 

 1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidenţialitate a Magazinului pe internet are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă sursă de obligaţii pentru Beneficiarii sau Clienţii Magazinului Online.

1.2. Administratorul de date personale colectate prin intermediul Magazinului pe Internet este compania S.C. DERBY SPORT S.R.L. persoana juridica romana, cu sediul social in jud Alba, orasul Cugir, str. Ghe.Titeica nr. 9A, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul ALBA sub nr. J1/813/2016, având codul unic de înregistrare RO 36547832, cont bancar deschis la banca ING Bank, număr cont RO51INGB0000999906277639, legal reprezentata prin Claudiu Furdui – Administrator. Datele de contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon 0369/404.303, adresa de e-mail: comenzi@jsport.ro – denumită în continuare “Administrator” şi fiind în acelaşi timp Furnizorul de servicii al Magazinului online către Vânzător. Datele de contact pentru clienții din România sunt: nr de telefon 0369/404.303 sau 0772.176.049, adresa de e-mail: comenzi@jsport.ro

1.3. Datele personale ale Beneficiarului şi Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice și Legea 356/2002 privind comerțul electronic.

1.4. Administratorul manifestă atenţie deosebită pentru a proteja interesele persoanei vizate şi asigură în mod special că datele colectate de el sunt prelucrate în conformitate cu legea; colectate în scopuri specificate, legale şi care nu sunt supuse prelucrării ulterioare, incompatibilă cu aceste scopuri; în esenţă corecte şi adecvate cu scopurile pentru care sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate, nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

1.5. Orice cuvinte, fraze și acronime apărute pe această pagină şi care încep cu majusculă (ex: Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) trebuie înţelese conform definiţiilor din Regulamentul Magazinului Online disponibil pe paginile Magazinului Online.

 1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE COLECTARE A DATELOR ȘI DESTINATARII DATELOR

2.1. Orice scop, domeniu precum şi destinatarii datelor prelucrate de Administrator rezultă ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Beneficiar sau Client în Magazinului Online. De exemplu, în cazul în care Clientul în timp ce plasează Comanda alege recepţionarea personală în locul expedierii prin curier, atunci datele lui personale vor fi prelucrate în scopul încheierii şi realizării Contractului de Vânzare.

2.2. Scopuri posibile de colectare a datelor personale ale Beneficiarilor sau Clienților de către Administrator:

 • 2.1 încheierea şi realizarea Contractului de Vânzare sau a contractului de prestare a Serviciilor Electronice (de exemplu, Contul de inregistrare).
 • 2.2 marketing direct al produselor proprii sau a serviciilor Administratorului.

2.3. Posibili destinatari ai datelor personale ale Clienţilor Magazinului Online:

 • 3.1 În cazul Clientului care beneficiază, în Magazinul Online, de livrarea prin curier, Administratorul pune la dispoziția transportatorului sau a intermediarului ales, care realizează expedierea la solicitarea Administratorului, datele cu caracter personal ale Clientului
 • 3.2 În cazul Clientului, care prin intermediul Magazinului Online, utilizează plata electronică sau plata cu cardul, Administratorul pune la dispoziție datele cu caracter personal ale Clientului, entității desemnate să asigure plăţile de mai sus în Magazinul Online.

2.4. Administratorul poate procesa următoarele date personale ale Beneficiarilor sau Clienţilor care utilizează Magazinul Online: numele şi prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, număr, numărul locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de domiciliu / de serviciu / adresa sediului (dacă este alta decât adresa de livrare), contul bancar. În cazul Beneficiarilor sau Clienţilor non-consumatori Administratorul poate procesa suplimentar denumirea firmei şi codul de identificare fiscală (CIF) al Beneficiarului sau Clientului.

2.5. Furnizarea datelor cu caracter personal menționate în paragraful precedent poate fi indispensabilă pentru încheierea și realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de prestare de Servicii Electronice în Magazinul Online. Orice domeniul de aplicare a datelor necesare pentru încheierea unui acord este indicat anterior pe site-ul Magazinul Online şi în Regulamentul Magazinului Online.

 1. GOOGLE ANALYTICS, DATE OPERAŢIONALE

3.1. Administratorul beneficiază în Magazinul Online de serviciile Google Analytics furnizate de firma Google Inc. („Google”), cu sediul la adresa 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aceste servicii ajută Administratorul să analizeze dinamica activității în Magazinul Online.

3.2. Datele colectate, în cadrul serviciilor de mai sunt prelucrate în mod anonim (sunt aşa numitele date operaţionale care nu permit identificarea persoanei) pentru generarea de statistici care ajută la administrarea Magazinului Online. Aceste date au un caracter cumulativ şi anonim, deci nu conţin trăsături de identificare a persoanelor care vizitează paginile Magazinului Online. Aceste date nu sunt puse la dispoziția persoanelor terțe.

3.3. Administratorul, beneficiind de serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Online colectează date precum sursa şi mediul de achiziţie a Beneficiarilor precum şi modul lor de comportare pe paginile Magazinul Online, informații despre dispozitivele și browser-ele de pe care se accesează paginile, date geografice, date legate de comenzi (conţinutul coşului şi valoarea sa), date demografice (vârstă, sex) şi interesele.

3.4. Informații detaliate despre principiile de funcţionare a serviciilor Google Analytics, inclusiv principiile de colectare și prelucrare a datelor sunt disponibile aici: Cum utilizează Google datele când foloseşti pagini sau aplicaţii ale partenerilor noştri (www.google.com/intl/ro/policies/privacy/partners/).

3.5. Informații privind utilizarea fișierelor cookie pe paginile Magazinului Online sunt disponibile în politica cookies, separată, disponibilă pe site-ul Magazinul Online. https://jsport.ro/politica-cookies/

 1. BAZA DE PRELUCRARE A DATELOR

4.1. Furnizarea datelor personale de Beneficiar sau Client este voluntară, însă nefurnizarea datelor solicitate pe paginile Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online, absolut necesare pentru încheierea şi realizarea Contractului de vânzare sau a contractului de furnizare a Serviciilor Electronice are ca rezultat imposibilitatea încheierii acestui contract.

4.2. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Beneficiarului sau Clientului este constituită de necesitatea realizării contractului aceasta fiind parte sau la cererea acesteia întreprinderea de acțiuni, înaintea încheierii acordului. În cazul prelucrării datelor în scopul marketingului direct al produselor sau serviciilor Administratorului, baza unei astfel de prelucrări este: (1) acordul prealabil al Beneficiarului sau Clientului sau (2) îndeplinirea obiectivelor legale realizate de către Administrator (în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, astfel se consideră interes legal, în special cazul marketing-ului direct de produse sau servicii ale Administratorului).

 1. DREPTUL CONTROLULUI, ACCESULUI LA CONŢINUTUL PROPRIILOR DATE PERSONALE ŞI CORECTAREA ACESTORA

5.1. Beneficiarul sau Clientul are dreptul accesului la conţinutul datelor sale şi posibilitatea corectării acestora.

5.2. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datele referitoare la propria identitate, conţinute în baza de date a Administratorului, dar mai ales dreptul la: solicitarea completării, actualizării, rectificării datelor personale, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau ștergerea acestora, dacă sunt incomplete, neactuale, incorecte sau au fost colectate prin încălcarea legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate.

5.3. În cazul exprimării acordului de către Beneficiar sau Client pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii ale Administratorului, acordul poate fi revocat în orice moment.

5.4. În cazul în care Administratorul intenționează să prelucreze sau prelucrează datele Beneficiarului sau Clientului în scop de marketing direct a produselor sau serviciilor proprii, respectiva persoană are de asemenea dreptul la: (1) înaintarea unei cereri scrise, motivate, de încetare a prelucrării datelor din cauza situației sale speciale sau (2) înaintarea unei cereri prin care se opune prelucrării datelor sale.

5.5. În scopul realizării celor specificate mai sus Administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj scris sau prin poşta electronică pe adresa comenzi@jsport.ro , indicată la începutul acestei politici de confidențialitate.

 1. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri. Administratorul recomandă ca, după trecerea la o altă pagină, să fie citite şi înţelese normele respectivei politici de confidențialitate. Prezenta politică de confidenţialitate este valabilă doar pentru acest Magazin Online.

6.2. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice care asigură protecția datelor prelucrate cu caracter personal, potrivit riscurilor şi categoriilor de date protejate, în special, protejarea datelor împotriva accesării lor de persoanele neautorizate, preluarea lor de către o persoană neautorizată, prelucrarea lor cu încălcarea reglementărilor în vigoare precum şi modificarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestor date.

6.3. Administratorul pune la dispoziție corespunzător următoarele măsuri tehnice de prevenire a achiziționării și modificării de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică:

 • 3.1. Asigurarea bazei de date împotriva accesului neautorizat.
 • 3.2. Certificat SSL pe paginile Magazinului Online unde sunt înscrise datele Clienţilor.
 • 3.3. Criptarea datelor folosite pentru autentificarea Beneficiarului
 • 3.4. Accesul la Cont doar după introducerea user-ului individual şi a parolei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr 2 – Formular reziliere contract

 

MODELUL FOMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI ÎNCHEIAT LA DISTANȚĂ

(acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)

 

………………………………………….                                             S.C. DERBY SPORT S.R.L.

………………………………………….                                             Selimbar, str. M. Viteazu nr. 30, jud Sibiu

………………………………………….                                             INGBank nr. cont RO51INGB0000999906277639

(datele Clientului)                                                                  C.U.I. RO 36547832

 

 

Eu / Noi prin prezenta renunțăm la Contractul de vânzare pentru următorul produs/-e:

 

 

Data comenzii


 

Data primirii produsului/produselor


 

Nume si prenume/ Denumirea Clientului


 

Adresa Clientului


 

 

Vă rog să returnați prețul produsului achitat, împreună cu costurile de livrare suportate de mine/noi în contul bancar indicat / în modul următor


 

Semnătura consumatorului


(doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)

 

Localitatea/Data


 

Anexa nr 3 – Informație pentru consumatori cu privire la utilizarea dreptului de reziliere a contractului încheiat la distanță

 

INFORMAȚIE PENTRU CONSUMATORI CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DREPTULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI ÎNCHEIAT LA DISTANȚĂ

Dreptul de reziliere al contractului

Aveți dreptul de a rezilia prezentul contract în termen de 14 de zile fără a prezenta nici un motiv. Termenul limită de retragere din contract expiră după trecerea celor 14 de zile de la data în care ați intrat în posesia produsului sau de la data în care o persoană terță, alta decât transportatorul, desemnată de Client, a intrat în posesia produsului.

Pentru a exercita dreptul de retragere din contract, trebuie să ne informați cu privire la decizia de reziliere a contractului printr-o declarație neechivocă (printr-un e-mail) specificând numele, adresa, nr de telefon și adresa de e-mail.

De asemenea puteți beneficia de formularul de reziliere a contractului, dar nu este obligatoriu. Totodată puteți completă și trimite formularul de reziliere a contractului sau orice altă declarație neechivocă prin intermediul poștei electronice, disponibile pe site-ul nostru WWW.JSPORT.RO (respectiv la adresa de e-mail comenzi@jsport.ro) Dacă veți utiliza această posibilitate, vă vom trimite o confirmare de reziliere a contractului, prin intermediul poștei electronice. Pentru a menține termenul de reziliere este suficient să trimiteți o informație despre exercitarea dreptului de reziliere a contractului înainte de expirarea termenului limită de retragere din contract

Efectele renunțării la contract

În cazul rezilierii contractului se returnează costurile după cum urmează: în cazul în care Clientul a ales un mod de livrare a Produsului altul decât cel mai ieftin mod de livrare disponibil în Magazinul Online, Vânzătorul nu este obligat să restituie Clientului costurile suplimentare efectuate. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Vânzătorul are obligaţia imediată, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, de a restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online). Vânzătorul va returna plata folosind contul bancar al Clientului, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri.

Ne arogăm dreptul de a amâna returnarea plății până la momentul primirii produsului.

Vă rugăm returnați produsul imediat, în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne-ați informat despre renunțarea la prezentul contract. Termenul este respectat dacă veți trimite produsul înainte de expirarea termenului de 14 zile. Vă rog să returnați produsul pe la adresa: S.C. DERBY SPORT S.R.L., str. Mihai Viteazu nr. 30, localitatea Selimbar, jud. Sibiu. Clientul va suporta costurile de returnare. Clientul este responsabil de diminuarea valorii produsului rezultate din utilizarea într-un mod necorespunzător, altul decât cel necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al produsului